Böcker

De böcker som jag är författare eller redaktör till som berör lek är listade i den ordning de är publicerade.

Leka för att lära - utgiven 2009. Redaktörer: Mikael Jensen och Åsa Harvard.

 

Den fria tidens lärande - utgiven 2011. Författare: Mikael Jensen

 

Barns livsvillkor - utgiven 2013. Redaktörer: Anders Fjällhed och Mikael Jensen.

 

Lekteorier - utgiven 2013. Författare: Mikael Jensen.