Referenser

Eftersom jag har fått frågor kring källhantering har jag samlat lite information på denna sida om hur jag förhåller mig till källor och hur du kan hänvisa i uppsatser eller liknande.

Mina källor

I en del av mina blogginlägg skriver jag vilken bok, artikel eller digital källa jag huvudsakligen baserar texten på. När detta inte är fallet är det troligt att informationen eller inspirationen kommer från mina egna böcker och avhandlingar.

Dina källor

Om du vill använda mitt material på denna blogg som referens i en rapport eller uppsats ska du följa denna instruktionstext som jag har lånat från Högskolan i Borås:

Blogginlägg kan betraktas som artiklar. Bloggarens namn blir huvuduppslag och bloggens namn motsvarar tidskriftens titel och skall kursiveras. I referensen ska du även ta med inläggets rubrik samt URL och datum för när du läste inlägget.

I din text: 
(Holmberg 2018)

Referens till källförteckningen:
Holmberg, L. (2018). Ingmar Bergman 100 år. Biblioteksbloggen [blogg], 24 maj. http://biblioteksbloggen.hb.se/2018/05/24/ingmar-bergman-100-ar/ [2018-07-30]

Om du gärna vill veta vilka primärkällor jag stödjer mig på i mina inlägg istället för att referera till något av mina blogginlägg kan du kontakta mig så berättar jag var du kan finna en bättre källa.