Nya hjältar, nya lekar

I aktuellt torsdagen den 7:e maj visades en video-dagbok inspelad av en sjuksjöterska som jobbar med covid19-patienter. Med tanke på vilka knappa resurser de har, vilka svåra arbetsförhållanden de har och hur många liv de räddar (mer än 90 procent överlever) framstår intensivvårdssjuksköterskor och annan personal på IVA som riktiga hjältar. De fortsätter att slita som om det inte fanns något alternativ. Vilket psyke de måste ha.

Denna personliga skildring är bara en indikator på att allt fler ser personalen på intensivvården som tar omhand om covid19-sjuka som de verkliga hjältarna i tragedin. Samtidigt söker fler till sjuksköterskeutbildningen än på länge. Många unga människor har hittat ett kall i livet och har hittat sina verkliga förebilder.

En annan person som har blivit märkligt populär, inte bara i Sverige, är statsepidemiologen Anders Tegnell. Han har bl.a. fått en fan-grupp på facebook. Alla gillar inte Tegnell eller den linje har företräder men gillar alla Wonderwoman och Superman?

Hur uppfattar barn det som sker? Förstår de vad som pågår och att det är något verkligt stort som händer på folkhälsomyndigheten och intensivvårdsavdelningarna landet runt? Är det något barn som leker corona? Är det något barn som leker sjuksköterske-hjälte?

Vi vet från tidigare forskning att barn delvis leker för att bearbeta det de upplever runt omkring dem. Det är ofrånkomligt att de ser och hör fragment av nyheterna om spridningen av coronaviruset. På något sätt behöver flera barn bearbeta detta. Kan vi vänta oss att något barn hantera det genom att övervinna smittan som hjältar?

Bilden med barnet som leker hjältelek med en sjuksköterske-docka är gjord av streetart-konstnären Banksy. Den är talande även om den inte skulle spegla verkligheten till fullo.

Har du observerat ett barn som leker att det bekämpar covid19 eller att de är Anders Tegnell? Dela gärna med dig.

7 May 2020