Barns syn på lek

Ett Kanadensiskt forskarlag utförde för några år sedan en studie med barn från sju till nio år. De ville komma åt barns syn på lek genom mixade metoder. De använde bl.a. individuella intervjuer kopplat till barnens egna teckningar och de använde intervjuer i fokusgrupper. Trettioåtta barn deltog i studien och svarade på fyra grundfrågor:

Vad betyder ordet lek?

Vad leker du?

Var leker du?

Vem leker du med?

Svaren från de två första frågorna indikerar att begreppet lek för barn är väldigt brett. Det avgörande kriteriet för barn om det de håller på med är lek eller ej är om det är roligt. Lek är roligt och roliga aktiviteter betraktas som lek. I det senare fallet blir det individuellt vad som ses som lek av barn eftersom alla barn inte tycker att en viss aktivitet är rolig. Allt tycker t.ex. inte om att spela datorspel. För dem som gör det är det roligt och därmed lek. För dem som avstår, vilket de enligt egen utsaga gör för att det är tråkigt, är datorspel inte lek. Potentiellt är allt barn gör, och tycker är roligt, lek. En av de aktiviteter som barnen betraktade som tråkigt är att titta på TV. Just denna grupp barn såg TV-tittande som något passivt och därför blir det lätt tråkigt. Även skolarbete och bilfärder togs upp som exempel på något som är tråkigt och inaktiverande. Ett sekundärt kriterium för barn är att lek ska innehålla rörelse. Att spela datorspel involverar i många fall rörelse, enligt barnen i studien.

Forskarna grupperade svaren i fyra huvudkategorier. I den första kategorin hamnar fysiska lekar som involverar rörelse. Här kan man hitta sporter, bråklek och äventyr. I den andra kategorin hittar man skapande aktiviteter som associeras med kreativitet. Här ingår att måla/rita, att göra hantverk, konstruktionslek, och fantasilek. I den tredje kategorin ingår spel och underhållning. Det kan vara traditionella brädspel och kortspel eller digitala spel. På underhållningssidan återfinns att lyssna på musik. I den fjärde kategorin samlas aktiviteter där socialisation med vänner och familj är centralt.

Forskarna konstaterade att nästan allt barn gör potentiellt kan vara lek för barnet. De uppfattade också att merparten av det barnen lade in i lek handlar om process snarare än mål/produkt. Det är själva aktiviteten som har potential att vara lek. Inte det som aktiviteten eventuellt utmynnar i. Man kan därför se process före mål som ett ytterligare sekundärt kriterium.

Lek är enligt barnen själv roligt, fysiskt aktiverande och en process där utfallet är mindre intressant.

Svaren på frågan om var man kan leka blir lika brett som ovan. Enligt barnen i studien kan man leka nästan var som helst. Om platsen tillåter lek och det inte är något i övrigt som hindrar barnen så leker de. Vissa saker kan ha en begränsande inverkan och det är om platsen är farlig eller om den tillhör någon (t.ex. en privat tomt). Generellt föredrar barnen i studien att leka utomhus. Under vissa årstider kan vädret vara ett hinder men det är fortfarande en majoritet som helst vill leka utomhus i alla väder medan vissa väljer inomhuslek när det är kallt eller vått. Väder är inget hinder för lek utan en faktor för vad som erbjuds till leken. Väder kan inspirera till viss lek.

Barnen lägger ingen större vikt vid om vissa platser är designade särskilt för lek. För barnen i studien är lekplatser inte mer potentiella platser för lek än andra platser. Alla platser är potentiella platser för lek. Favoritplatser verkar ändå buskar och jordhögar vara.

På frågan vem barn leker med svarar de att de kan leka med vem som helst. Kompisar, syskon eller föräldrar. Det finns dock vissa kriterier. Den de leker med ska vara rolig (eller vilja har roligt) och vara snäll. Barn undviker att leka med andra som behandlar dem illa. Det framgår också att barn helst leker med jämnåriga och med barn av samma kön. Motivationen bakom detta är att de vill leka med någon som vill leka samma sorts lekar. Detta är vanligast med jämnåriga av samma kön. Vem som helst betraktas alltså som potentiell lekkamrat men de leker ändå mest med vissa barn som gillar samma saker som de själva gör.

Barnen i studien berättade också vad som hindrade dem från att leka. Det handlade särskilt om två saker. Dels om att platser, saker eller varelser (inklusive störande husdjur och syskon) satte stopp av olika skäl. Till exempel kan en plats eller ett objekt leda till skador. Dels nämns föräldrar (eller vuxna i allmänhet) som talar om att de ska göra något annat än att leka både innan de börjar leka eller när de är mitt i leken. Barn uppfattar måltider som störande inslag och att familjen ska åka någonstans. Datorspel är en form av lek där barn uppfattar att vuxna inte har samma syn på lek som de själva har. För barnen själva är datorspel lek men vuxna tycker inte alltid det, i alla fall inte hälsosam lek.

Sammantaget kan man säga att barns syn på lek är bredare än de flesta lekforskarnas, barnen betraktar nästan alla platser som platser att leka på vilket gör lekplatser mindre värdefulla, och barn kan leka med nästan vem som helst (som de delar intresse med). De uppfattar att de inte har samma syn på lek som vuxna har. Det primära kriteriet är att lek är roligt, vilket är helt avgörande för barn.

Jag minns när jag var i samma ålder och hur mycket tid jag spenderade utomhus, särskilt i en jordhög. Jag minns en specifik jordhög som enbart fanns där för att det var en byggarbetsplats i närheten. Omgivningen erbjuder platser för lek utan att de är avsedda för det medan platser som är avsedda för lek inte alltid lockar till lek. Där jag växte upp fanns det en gigantisk lekplats med mängder av möjligheter för lek. Favorittiden på året var när snön smälte och det bildades decimeterdjupa stora pölar mitt på denna lekplats. Dessa pölar ingick inte i designen av lekplatsen men de var det roligaste vi kunde leka med.

Även om jag känner igen mig i mycket av vad barnen beskriver ser det olika ut för barn beroende på var på denna planet de växer upp. Barnen i studien är en begränsad grupp som växer upp i Kanada med mycket specifika förutsättningar. I andra delar av världen beskriver de sannolik många aspekter på lek på andra sätt.

Vad minns du av din egen lek när du gick de första åren i skolan och hur skiljer sig det från din syn på lek idag?

17 Jun 2018