"Som en barnlek" - Var kommer uttrycket ifrån och vad står det för?

Jag antar att du precis som jag har hört uttrycket ”som en barnlek” eller ”lätt som en barnlek”. Ibland förekommer även ”det är inte någon barnlek”. Som lekforskare har jag alltid reagerat på uttrycket och nu bestämde jag mig för att gå till botten med det hela.

I Svenska Akademins Ordbok (SAOB) kan man se när olika ord och uttryck förekommer i skrift för första gången. Här följer några meningar och uttryck:

År 1559 – ”Theraf vart skarpt alfvar och ingen barnaleek”

Författaren kontrasterar allvar och lek. Man kan tänka sig att lek är något man kan ta lätt på till skillnad från det man tar på stort allvar.

År 1665 – ”Bondebruk, är ingen barnaleek”

Den troliga betydelsen är att det inte är lätt att brukar jorden som bonde.

År 1682 – ” Dhet war för honom Barnaleek medh Henderne sönderbryta een Hestesko.”

Tolkningen här är att personen är så stark att en hästsko av metall inte är särskilt svår att bryta sönder. Han gjorde det med lätthet.

År 1840 – ” Era stormar här .. äro barnlek mot dem vi ha i vissa trakter af Nordlandet!”

Det ligger en antydan att vissa stormar är starka medan andra är svaga. Man kan också tänka sig att en storm som är en barnlek har milda effekter eller konsekvenser.

Det finns fler exempel som ger sken av att lek är simpelt och lättsinnigt i förhållande till det som är eftertänkligt, samt att lek är enkelt eller lätt.

Det är alldeles uppenbart att barnlek står i kontrast till allvar, till det svåra och komplexa, det som är svårt att bemästra, det som är svårt att utföra. Det allvarsamma och hårda livet i bondesamhället som av nödvändighet kräver att det ger avkastning på allt hårt arbete är i någon mening motsatsen till leken som inte har några väntade effekter, den är sin egen frukt i utförandet. Det går att förstå innebörden i uttrycket utan att ringakta leken.

Att säga att lek är lätt eller simpelt är allt annat än rimligt med den kunskap vi har om lek idag. Däremot kan det se lätt ut. Barn som är vana vid att leka gör det med en, till synes, lätthet och så bekymmerslöst att man kan se det som en aktivitet som inget kräver. Att något ser lätt ut för vissa, precis som för den som är så stark att den kan bryta en hästsko, betyder inte att det är lätt för andra.

Man får helt enkelt skilja mellan hur något förefaller vara för en observatör och hur det faktiskt är när observatören ska utföra det själv. Att hoppa hopprep, för någon som har gjort det ofta, ser lätt ut och det är förhållandevis lätt. Den som observerar detta tror att det är enkelt och provar för första gången med en förväntan att det ska fungera från första början. Man kan se på barnets ansiktsuttryck och de ljud det utstöter att det verkar som att något är fel för det ska ju bara gå. Efter ett tag börjar det fungera och då inser man att det inte är lätt. Det kräver mycket tid av övning, mycket tid att koordinera de olika kroppsdelarna.

Idag märker allt fler som jobbar med barn att många inte kan leka. Då blir det mer uppenbart att barnlek inte är lätt och det är inte något som kommer helt av sig själv. Barn behöver lära sig att leka för att det ska se lätt ut. Ibland behöver de hjälp från vuxna att lära sig. Om vi vuxna inte förstår hur komplex leken är förstår vi heller inte att barn behöver visst stöd.

Från och med nu kan vi börja säga ”svårt som en barnlek”, ”komplext som en barnlek”, ”krävande som en barnlek”, och ”allvarlig som en barnlek”.

 

2 Jun 2018