Språklek eller lekspråk - vad är det för skillnad?

Är det någon skillnad på begreppen språklek och lekspråk? De låter ju samma. Det enkla svaret är att det är en skillnad och jag ska ge en kort beskrivning av vad dessa två ord står för.

Språklek innebär att leka med språket. Det kan göras på många olika sätt:

1. Man kan sätta samman språkljud så att de bildar nonsensord. Dessa kan uppfattas som lustiga att uttala och även ett bra sätt att träna på sin språkuppfattning, framför allt när det gäller det fonetiska.

2. Det är roligt att säga två eller flera ord i rad som rimmar. Ett rim är när två ord slutar med samma ljud. Exempel på detta är häst, bäst och fest. Barn tycker om dessa upprepningar och det gör vuxna i regel med.

3. En annan variant på upprepning av ljud är allitterationer. En allitteration är när ord börjar på samma ljud. Exempel på detta kan vara Arga Antons Ankor. Även detta är sådant som barn gillar.

4. Inom ramen för språklek ingår även ramsor. Ett exempel på detta är ärtan pärtan puff. Denna ramsa bygger inledningsvis på två rimord följt av två allitterationer. Det är samma princip i ramsan ole dole doff.

5. Ett sätt att leka med språket är att byta ordklass. Vi har detta naturligt i vårt språk genom att vi lägger till ett a. Substantivet mat leder till verbet mata. Substantivet bil används numera ofta som verbet bila. Detta testar barn genom att säga hinka som en avledning av hink eller spada som en avledning av spade. På liknande sätt går vi från substantiv till adjektiv när vi går från hår till hårig eller från tant till tantig. Barn testar detta i leken genom att gå från hund till hundig eller från sax till saxig.

6. Till fenomenet språklek hör även den mer avancerade formen att hitta på och utveckla ett eget språk. Det kan vara ett låtsasspråk eller ett språk som har ett lexikon.

Allt detta är lustfyllda sätt att lära sig om språket och utveckla sin språkförmåga utan att något behöver gå fel. När barnen hittar på nya ljudkombinationer eller byter ordklass skrattar de.

Lekspråk eller kanske hellre lekspråket innebär det sätt att kommunicera som hör leken till. Det är delvis ett sätt att tala om att man leker men även att underlätta i leken. Här följer några exempel på hur språket signalerar lek:

1. I leken pratar barn i högre utsträckning i dåtid. I svenskan är det inte ovanligt att tillämpa "fel" tempus som att säga "det var gott" samtidigt som man smakar på maten. I leken sker detta ännu oftare och tydligare. Barn säger t.ex. "då var du pappa" eller "då blev det nästa dag". Att tala om vad som händer, till och med hoppa fram i tiden, genom att tala i dåtid är något märkligt men ändå typiskt för lek. Alltså är det ett särskilt sätt att använda språket när man leker.

2. När barn vill att saker ska hända utan att de kan utföra det använder de ofta vissa ord. Gärna som en upprepning av samma ord tre gånger. När barn leker tandläkare och ska borra i någons mun har de ingen riktig borr (tack och lov) så de säger "borr borr borr" och så är borrandet avklarat. När de ska förflytta sig långa sträckor säger de "åk åk åk" och så är de framme.

Även om språklek och lekspråk betyder olika saker, bortsett ifrån att de båda har med lek att göra, finns det fall då dessa två fenomen sammanfaller. En pojke på fyra år som jag observerade sprang omkring och jagade två flickor. Under tiden han jagade dessa flickor sade han "jaga jaga jaga". Kanske för att det skulle framgå att han inte bara sprang omkring för han var inte så framgångsrik med att fånga flickorna så det såg ofta ut som att han mest sprang omkring. Efter en stund föll a:et bort när han sade jaga så det blev bara "jag". När pojken sprang och upprepade detta blev det "jag jag jag". Efter en stund stannade han upp och kommenterade sitt eget språkbruk. Han blev medveten om att ordet, när det föll bort en bokstav, ändrade betydelse. Han sade "ja sa jag" men en finurlig min.

Den ursprunliga funktionen med att säga "jaga jaga jaga" som övergick till att bli "jag jag jag" var en form av lekspråk i likhet med "borr borr borr". När han insåg vad han gjorde med språket blev det en tillfällig språklek. Han hade lekt med språket så att det förändrade betydelsen.

När man förstår innebörden av språklek och lekspråk kan man också inse att det i enstaka fall uppstår en mix. Det är inte bara en god lärdom för oss vuxna utan det kan bli ett lärande för barnet.

Har du några roliga exempel på språklek, lekspråk eller en mix?

12 Oct 2018