Vattenlek

Så här års finns det god tillgång till vatten att leka med och i. Badstränderna är fulla av barn som undersöker vad de kan göra med vatten.

Det finns en klassisk lekteori av Stanley Hall som heter Rekapitulationsteorin. Den går ut på att vi går igenom stadier i våra lekar som svarar mot de stadier i evolutionen vi har genomgått. Eftersom vi alla bär på DNA från vattenlevande varelser vill vi leka med och i vatten. Enligt denna teori skulle vattenlek vara ett övergående fenomen. Jag tror att vattenlek är mer omfattande än så.

Under min doktorandtid gjorde jag observationer på fyra olika förskoleavdelningar under ett års tid. På samtliga ställen var en majoritet av barnen fascinerade av vatten. De blev glada när det regnade för då kunde de leka i vattenpölarna. Vatten i en balja höll dem sysselsatta under en lång tid både inomhus och utomhus. Om de fick tillgång till en vattenkran kunde de stå i timmar (eller så länge de fick) och leka med det rinnande vattnet.

Jag och min dotter besökte ofta bäckar och dammar för att min dotter älskade att vara där. Vi byggde barkbåtar som fick flyta med i bäckens flöde. Vi lekte Puh-pinnar på en bro över en å. Vi byggde fördämningar i den lilla skogsbäcken bara för att se hur vattnet svämmade över. Vi plaskade och plaskade. Om min dotter hade fått bestämma hade vi stannat längre än vad jag ville.

När jag var i tonåren fanns det fortfarande ett inslag av lek när vi kom till bryggorna. Vi hoppade i på de mest märkliga sätt och gjorde vågade dyk. Från min forskning har jag upprepade gånger stött på bilder och filmer som visar hur barn i olika åldrar från samlar- och jägargrupper hoppar och dyker i vatten som en form av rörelselek. De har väldigt roligt samtidigt som de utmanar sig själva och varandra att utföra ovanliga eller svåra hopp.

Jag tror att vi människor har en djup fascination för vatten. Det grundar jag inte på att vi har rester av vattelevande arters DNA i oss utan på att vatten är ett livgivande ämne. Vattnets flytande form skiljer sig så markant från alla andra ämnen vi kommer i kontakta med i vår vardag. Vattnet har egenskaper som andra ämnen inte har. Det är därför vi vill leka med det och i det.

Även om vatten och sol är en gynsam kombination är risken att bränna sig stor när man är upptagen av och fokuserad på det man leker med. Se som vuxen till att barnet har heltäckande kläder på sig. Det finns UV-dräkter som täcker större delen av kroppen. De är mycket mer effektiva än solkräm. Man kan också, särskilt på de minsta barnen, ha en solhatt som går ner över nacken. Vi vill ju inte att vattenlek ska associeras med sveda på huden under natten och dagen efter. Lek ska vara roligt.

Trevlig sommar!

30 Jun 2019