En källkritisk granskning av den digitala leken

Har du hört talas om Jaramba Förskola? Det är en app som har utvecklats "i samarbete med pedagoger som ett svar på de högre krav på digital kompetens som finns i läroplanen för förskolan". Jag hittade till denna information när jag browsade igenom DN.se och hamnade i en annons förklädd till artikel. Rubriken lyder: Framtiden kräver digitalt kompetenta förskolebarn!

Jag började läsa och snubblade till på påstående efter påstående. I detta inlägg ska jag kommentera endast tre av de påståenden som förekommer i "artikeln" och jag ska göra det genom att tillämpa lite källkritisk granskning.

Påstående ett

– För barn är leka och lära samma sak. Det är i leken som barnen gör kunskapen till sin egen och med Jaramba blir den båda rolig och meningsfull, säger Viveka Pourshahidi.

Min kommentar:

Jag är själv redaktör för en lärobok om lek och lärande som heter Leka för att lära och det finns ingen i den boken, som är skriven av ett flertal forskare, som menar att leka och lära är samma sak. Det finns heller ingen i boken som påstår att leka och lära är samma för barn. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson har skrivit en bok som heter Att lära är nästan som att leka och bygger på ett citat från en intrevju, bland flera, som författarna gjorde med barn i olika åldrar. Citatet lyder:

"Att lära är nästan som att leka ... Man kan lära sig att leka och man kan lära sig att bygga Kapla-torn, så det hänger nog ihop på nåt sätt", säger Lisa drygt åtta år.

Författarna påstår inte att leka och lära är samma sak och de påstår inte heller att barn tror att det är samma sak. Barnet som säger det som står i citatet ovan är åtta år. Barn i förskolan kopplar inte ihop lek med lärande (utom i undantagsfall). Det är möjligtvis vi vuxna som gör det.

Påstående två

På grund av att världen är så föränderlig behöver barn utveckla en digital kompetens i allmänhet och göra det genom att använda Jaramba i synnerhet. Detta baserar de på följande påstående:

enligt en färsk rapport från World Economic Forum kommer uppemot 65 procent av dagens förskolebarn att ha yrken i sina vuxna liv som inte ens finns i dag.

Min kommentar:

Jag gjorde en koll av källan, d.v.s. World Economic Forum och det omnämnda rapporten. I rapporten står det så här: "By one popular estimate, 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in completely new job types that don’t yet exist." Jag kollade upp källan som har titeln Shift Happens och den har framställts av Scott McLeod & Karl Fisch. Rapportens källa är en websida <https://shifthappens.wikispaces.com/> som inte längre existerar. Jag söker därför vidare och hittar en video med namnet Shift Happens där Karl Fisch presenterar sina tankar i ett powerpoint-format. I slutet av videon hänvisar han till sin egen blogg som källa.

Ingenstans i videon eller på bloggen finns det något omnämnande om att 65 % av de barn som börjar förskolan nu, kommer att ha ett arbete som vuxna som ännu inte existerar. Det man kan hitta är ett uttalande av USAs tidigare sekreterare för utbildningsdepartementet som säger att de tio mest efterfrågade kompetenserna år 2010 inte fanns 2006. Företag efterfrågar alltså kompetenser i en hög usträckning som de inte alls efterfrågade fyra år tidigare.

Även om siffrorna stämmer i USA, eller rättare sagt stämde år 2010, är det högst problematiskt att dessa skulle vara vägledande för hur vi gör i svenska förskolor och skolor nio år senare. Vi har fortfarande en föreställning om att USA är ett föregångsland som påverkar oss. I vissa fall ligger USA före oss och i andra fall ligger de efter oss. När det gäller tillgången till bredband, till datorer och i digital kompetens ligger USA i sin helhet efter Sverige. Det är därför rimligt att endast använda svenska uppskattningar på hur framtiden för barn som börjar förskolan nu kommer att se ut.

Jaramba är enligt talespersonen en mjukvara som gör barn mer innovativa och detta i sin tur gör att de kan möta framtiden med högre beredskap. Det kan mycket väl vara så men det finns inget som säger att något vi gör nu, i förskolor och skolor, kan förbereda dem på yrken som ännu inte är påtänkta. Det är ett löst antagande hur rimligt det än verkar.

Påstående tre

– Det finns ingen standardiserad kunskap eller test som kan förbereda våra barn för morgondagens digitaliserade värld. Jaramba uppmuntrar barnen istället att själva, på egen hand prova, upptäcka, våga misslyckas och prova igen.

Min kommentar:

Den svenska forskning som finns tillgänglig idag, som jag har skrivit om i ett tidigare inlägg, understryker att barn i framförallt förskolan använder digitala redskap för att spela och drar sig undan, eller avslutar helt aktiviteten, om de förväntas lära sig av de fakta som "spelen" också innehåller. Att använda surfplattor och appar garanterar inte att de lär sig något annat än att spela spel och titta på film.

I leken som sådan uppmuntrar barn sig själva och varandra att prova, upptäcka, våga misslyckas och prova igen. Vad är det som säger att detta fungerar bättre på en app än i annan lek? Vad är det som säger att appen förbereder barnen för framtida yrken som ännu inte finns mer än annan lek?

Slutkommentar

Även om de som utvecklar digitala verktyg för de yngsta vill väl och tror att de gör det på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så faller det platt vid en granskning. De har inte på fötterna när de påstår saker om barn, barns lärande, barns lek och barns framtid. Det är också ytterst problematiskt att göra antaganden om framtiden och använda det som säljargument. De som har utvecklat appen och de som försöker sälja den vet inte mer om framtiden än andra professionella. I det här fallet verkar de dessvärre veta mindre.

Gör dina egna bedömningar men gå inte på påståenden som låter fina och till och med stämmer med dina egna uppfattningar. Det är inte särskilt anvarsfullt att använda skattepengar för att införskaffa material som är utvecklade på vaga grunder och som kanske gör mer skada än nytta. Gör ordentliga granskningar innan ni köper in "spel" och appar som påstås vara främjande för barns utvekling och lärande eller för barns beredskap för framtiden.

13 Apr 2019